B-lite

Связаться с нами
Я хочу получать
обновления по электронной
почте
פגם גנטי אצל בת 13
שדיה של בת 12 צמחו...
ניתוח להקטנת שדיים ענקיים
האברים הנגועים שוחזרו
14 ק"ג רקמת שד
עור שניתק חובר בחזרה
ניתוח לאחר קיצור קיבה
נס גדול היד פה
מחקר חדשני בביה"ח נהריה
נפגע קשה ממכת חשמל
ילדים עם כוויות
ניתוח לשחזור בית הבליעה
היד שחוברה לו יחדיו
שחזור קנה הוושט
ניתוחים פלסטים חדשנים
יד שרוסקה לחלוטין בתאונה
השד נורא כל כך

Доктор Говрин | Многоканальный телефон: 04-8550930 | Факс: 04-8550929 | Все права защищены - доктор Говрин | Правила сайта